Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruikHerstellung von Waren durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten SchwerpunktActivités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre

prefLabel

Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik

Herstellung von Waren durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre

altLabel

98.100 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre

98.100 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huis- houdens voor eigen gebruik

notation

98100