Activités combinées de soutien lié aux bâtimentsHausmeisterdiensteDiverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

prefLabel

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

Hausmeisterdienste

Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

altLabel

81.1 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

81.1 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen