IngenieurbürosIngenieurs en aanverwante technische adviseursActivités d'ingénierie

prefLabel

Ingenieurbüros

Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs

Activités d'ingénierie

altLabel

71.12 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs

71.12 Activités d'ingénierie

notation

7112