Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.Création de banques de données par assemblage et interprétation éventuelle de données provenant d'une ou plusieurs sources: horaires, catalogues industriels, données scientifiques etc.Erstellung von Datenbanken durch Zusammenfügen und ggf. Interpretation von existierenden Daten aus verschiedenen Quellen: Zeitpläne, Indutriekataloge, wissenschaftliche Daten usw.

prefLabel

Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.

Création de banques de données par assemblage et interprétation éventuelle de données provenant d'une ou plusieurs sources: horaires, catalogues industriels, données scientifiques etc.

Erstellung von Datenbanken durch Zusammenfügen und ggf. Interpretation von existierenden Daten aus verschiedenen Quellen: Zeitpläne, Indutriekataloge, wissenschaftliche Daten usw.

note

no official code

notation

6311011