Activités des commissionnaires de transport qui concluent pour compte propre des contrats de transport de marchandises mais font effectuer le transport par des tiersActiviteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoerenTätigkeiten von Spediteuren, die auf eigene Rechnung Güterbeförderungsverträge abschliessen, den Transport jedoch von Dritten durchführen lassen

prefLabel

Activités des commissionnaires de transport qui concluent pour compte propre des contrats de transport de marchandises mais font effectuer le transport par des tiers

Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren

Tätigkeiten von Spediteuren, die auf eigene Rechnung Güterbeförderungsverträge abschliessen, den Transport jedoch von Dritten durchführen lassen

note

no official code

notation

5229031