VrachtbehandelingManutentionFrachtumschlag

prefLabel

Vrachtbehandeling

Manutention

Frachtumschlag

altLabel

52.24 Vrachtbehandeling

52.24 Manutention

notation

5224