Transports aériens de fret et transports spatiauxGüterbeförderung in der Luftfahrt und RaumtransportGoederenvervoer door de lucht; ruimtevaart

prefLabel

Transports aériens de fret et transports spatiaux

Güterbeförderung in der Luftfahrt und Raumtransport

Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart

altLabel

51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart

51.2 Transports aériens de fret et transports spatiaux