Transports fluviaux de fretGüterbeförderung in der BinnenschifffahrtGoederenvervoer over binnenwateren

prefLabel

Transports fluviaux de fret

Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt

Goederenvervoer over binnenwateren

altLabel

50.400 Goederenvervoer over binnenwateren

50.400 Transports fluviaux de fret

notation

50400