Personenbeförderung in der BinnenschifffahrtBinnenvaart, personenvervoerTransports fluviaux de passagers

prefLabel

Personenbeförderung in der Binnenschifffahrt

Binnenvaart, personenvervoer

Transports fluviaux de passagers

altLabel

50.3 Transports fluviaux de passagers

50.3 Binnenvaart, personenvervoer