Transports routiers de fretGüterbeförderung im StraßenverkehrGoederenvervoer over de weg

prefLabel

Transports routiers de fret

Güterbeförderung im Straßenverkehr

Goederenvervoer over de weg

altLabel

49.41 Goederenvervoer over de weg

49.41 Transports routiers de fret

notation

4941