Einzelhandel mit Versandhandelswaren, die dem Käufer, der seine Wahl anhand von Werbeprospekten, Katalogen usw. getroffen hat, zugesandt werden.Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,enz.Commerce de détail de tous types de produits par correspondance. Les produits et articles sont expédiés à l'acheteur qui fait son choix au départ de publicités, catalogues spécialisés ou non etc.

prefLabel

Einzelhandel mit Versandhandelswaren, die dem Käufer, der seine Wahl anhand von Werbeprospekten, Katalogen usw. getroffen hat, zugesandt werden.

Kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,enz.

Commerce de détail de tous types de produits par correspondance. Les produits et articles sont expédiés à l'acheteur qui fait son choix au départ de publicités, catalogues spécialisés ou non etc.

note

no official code

notation

4791001