Exécution de travaux de rejointoiementOnderneming voor het uitvoeren van voegwerkenDurchführung von Fugenarbeiten

prefLabel

Exécution de travaux de rejointoiement

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

Durchführung von Fugenarbeiten

note

no official code

notation

4399402