Construction de canaux et d'autres voies navigablesAanleg van kanalen en andere waterwegenBau von Kanälen und anderen Wasserstrassen

prefLabel

Construction de canaux et d'autres voies navigables

Aanleg van kanalen en andere waterwegen

Bau von Kanälen und anderen Wasserstrassen

note

no official code

notation

4291903