Vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere damp - ; gas - ; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.Fabrication de turbines et de leurs parties: turbines produisant de la vapeur d'eau ou d'autres types de vapeur, turbines à gaz, turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateursHerstellung von Tubinen und deren Teilen: Dampfturbinen und sonstige Gas- und Wasserturbinen, Wasserräder und deren Regulatoren

prefLabel

Vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere damp - ; gas - ; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.

Fabrication de turbines et de leurs parties: turbines produisant de la vapeur d'eau ou d'autres types de vapeur, turbines à gaz, turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

Herstellung von Tubinen und deren Teilen: Dampfturbinen und sonstige Gas- und Wasserturbinen, Wasserräder und deren Regulatoren

note

no official code

notation

2811002