Vervaardiging van instrumenten en toestellen voor navigatie, meteorologie, geofysica,enz. (geodesie, oceanografie, hydrologie, topografie, landmeten, radar- en sonartoestellen, enz.)Herstellung von Instrumenten und Geräten für Navigation, Meteorologie, Geophysik usw. (Geodäsie, Ozeanographie, Hydrologie, Topographie, Vermessung, Radare und Sonare usw.)Fabrication d'instruments et appareils de navigation, de météorologie, de géophysique etc. (géodésie, océanographie, hydrologie, topographie, arpentage, radars, sonars,etc.)

prefLabel

Vervaardiging van instrumenten en toestellen voor navigatie, meteorologie, geofysica,enz. (geodesie, oceanografie, hydrologie, topografie, landmeten, radar- en sonartoestellen, enz.)

Herstellung von Instrumenten und Geräten für Navigation, Meteorologie, Geophysik usw. (Geodäsie, Ozeanographie, Hydrologie, Topographie, Vermessung, Radare und Sonare usw.)

Fabrication d'instruments et appareils de navigation, de météorologie, de géophysique etc. (géodésie, océanographie, hydrologie, topographie, arpentage, radars, sonars,etc.)

note

no official code

notation

2651003