Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a.Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren a.n.g.Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.

prefLabel

Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a.

Herstellung von sonstigen Eisen-, Blech- und Metallwaren a.n.g.

Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.

altLabel

25.999 Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a.

25.999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.

notation

25999