Herstellung von Waffen und MunitionFabrication d'armes et de munitionsVervaardiging van wapens en munitie

prefLabel

Herstellung von Waffen und Munition

Fabrication d'armes et de munitions

Vervaardiging van wapens en munitie

altLabel

25.40 Vervaardiging van wapens en munitie

25.40 Fabrication d'armes et de munitions

notation

2540