Fabrication d'autres articles en papier ou en cartonVervaardiging van andere artikelen van papier of kartonHerstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe

prefLabel

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe

altLabel

17.29 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton

17.29 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

notation

1729