Herstellung von homogenisiertem oder rekonstituiertem TabakVervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabakFabrication de tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"

prefLabel

Herstellung von homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak

Vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak

Fabrication de tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"

note

no official code

notation

1200002