Extraction de graviers dans des carrières ou par dragageWinning van grind uit groeven of door middel van uitbaggeringKiesabbau in Gruben oder durch Ausbaggern

prefLabel

Extraction de graviers dans des carrières ou par dragage

Winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering

Kiesabbau in Gruben oder durch Ausbaggern

note

no official code

notation

0812101