Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruikHerstellung von Waren durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten SchwerpunktActivités indifférentiées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre

prefLabel

Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

Herstellung von Waren durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Activités indifférentiées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre