Industriewäscherei, -färberei u.ä.Industriële wasserijen, ververijen en dergelijkeBlanchisseries, teintureries et similaires

prefLabel

Industriewäscherei, -färberei u.ä.

Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke

Blanchisseries, teintureries et similaires

notation

93011