beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afvalVerwaltung von Deponien und Endlagerungsplätzengestion des décharges et des sites définitifs de stockage

prefLabel

beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval

Verwaltung von Deponien und Endlagerungsplätzen

gestion des décharges et des sites définitifs de stockage

note

no official code

notation

9000401