la mise à disposition de banques de données: fournir les données dans un certain ordre ou séquence, par accès direct (on-line), ou rendre les données, triées sur demande, accessibles aux utilisateursBereitstellung von Datenbanken durch on-line-Zugang zu Daten in einer gewissen Reihenordnung oder auf Wunsch sortiert, so dass diese als Listen, Dateien usw. für die Verwender zugänglich sindterbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep g

prefLabel

la mise à disposition de banques de données: fournir les données dans un certain ordre ou séquence, par accès direct (on-line), ou rendre les données, triées sur demande, accessibles aux utilisateurs

Bereitstellung von Datenbanken durch on-line-Zugang zu Daten in einer gewissen Reihenordnung oder auf Wunsch sortiert, so dass diese als Listen, Dateien usw. für die Verwender zugänglich sind

terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep g

note

no official code

notation

7240003