Die Übernahme der erforderlichen dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung zu Lasten und im Namen des / der Eigentümer(s)la prise en charge au nom du (ou des) propriétaire(s) de l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement des immeubles gérés (immeubles résidentiels)het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentië

prefLabel

Die Übernahme der erforderlichen dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung zu Lasten und im Namen des / der Eigentümer(s)

la prise en charge au nom du (ou des) propriétaire(s) de l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement des immeubles gérés (immeubles résidentiels)

het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentië

note

no official code

notation

7032101