Versicherungsunternehmen, die sowohl Lebensversicherungen als auch Nichtlebensversicherungen abschließen, deren Hauptaktivität jedoch im Abschluß von Lebensversicherungen bestehtles entreprises d'assurances qui concluent tant des assurances Vie que des Non Vie, mais dont l'activité principale consiste à conclure des assurances Viede verzekeringsondernemingen, die zowel levens- al niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waar de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen

prefLabel

Versicherungsunternehmen, die sowohl Lebensversicherungen als auch Nichtlebensversicherungen abschließen, deren Hauptaktivität jedoch im Abschluß von Lebensversicherungen besteht

les entreprises d'assurances qui concluent tant des assurances Vie que des Non Vie, mais dont l'activité principale consiste à conclure des assurances Vie

de verzekeringsondernemingen, die zowel levens- al niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waar de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen

note

no official code

notation

6601301