la Société Nationale de Crédit à l'Industriede Nationale Maatschappij voor krediet aan de Nijverheiddie nationale Gesellschaft für Industriekredit

prefLabel

la Société Nationale de Crédit à l'Industrie

de Nationale Maatschappij voor krediet aan de Nijverheid

die nationale Gesellschaft für Industriekredit

note

no official code

notation

6512305