le commerce de gros d'ouvrages en bois, en osier ou en liègede groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwarenHolz-, Korbweideartikel- oder Korkgroßhandel

prefLabel

le commerce de gros d'ouvrages en bois, en osier ou en liège

de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren

Holz-, Korbweideartikel- oder Korkgroßhandel

note

no official code

notation

5147802