la construction de canaux et d'autres voies navigablesde aanleg van kanalen en andere waterwegenKonstruktion von Kanälen und anderen Wasserstraßen

prefLabel

la construction de canaux et d'autres voies navigables

de aanleg van kanalen en andere waterwegen

Konstruktion von Kanälen und anderen Wasserstraßen

note

no official code

notation

4524203