FAB. DE MEUBLES EN TOUS MATéRIAUXDE VERVAARDIGING VAN MEUBELSHerstellung von Möbeln aus allen Materialien

prefLabel

FAB. DE MEUBLES EN TOUS MATéRIAUX

DE VERVAARDIGING VAN MEUBELS

Herstellung von Möbeln aus allen Materialien

note

no official code

notation

3610001