Fabrication d'autres matériels de transport n.d.a.Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.Fahrzeugbau a.n.g.

prefLabel

Fabrication d'autres matériels de transport n.d.a.

Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.

Fahrzeugbau a.n.g.

notation

3550