la fabrication de câbles de fibres optiques pour la transmision de données codées: télécommunication, vidéo, données informatiques, surveillance, etc.Herstellung von optischen Faserkabeln für die Übertragung von kodierten Daten: Telekommunikation, Video, elektronische Daten, Überwachung usw.de vervaardiging van kabels van optische vezels voor het overbrengen van gecodeerde informatie zoals telecommunicatie videoseinen, informaticagegevens, besturing, enz.

prefLabel

la fabrication de câbles de fibres optiques pour la transmision de données codées: télécommunication, vidéo, données informatiques, surveillance, etc.

Herstellung von optischen Faserkabeln für die Übertragung von kodierten Daten: Telekommunikation, Video, elektronische Daten, Überwachung usw.

de vervaardiging van kabels van optische vezels voor het overbrengen van gecodeerde informatie zoals telecommunicatie videoseinen, informaticagegevens, besturing, enz.

note

no official code

notation

3130002