Herstellung von Turbinen und deren Teile: Wasserdampfturbinen und sonstige Dampfturbinen, Gasturbinen, hydraulische Turbinen, hydraulische Räder und Reglerla fabrication de turbines et de leurs parties: turbines produisant de la vapeur d'eau ou d'autres types de vapeur, turbines à gaz, turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateursde vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan : stoomturbines en andere dampturbines; gasurbines; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.

prefLabel

Herstellung von Turbinen und deren Teile: Wasserdampfturbinen und sonstige Dampfturbinen, Gasturbinen, hydraulische Turbinen, hydraulische Räder und Regler

la fabrication de turbines et de leurs parties: turbines produisant de la vapeur d'eau ou d'autres types de vapeur, turbines à gaz, turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

de vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan : stoomturbines en andere dampturbines; gasurbines; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.

note

no official code

notation

2911003