Herstellung von Konstruktionen, die hauptsächlich aus Metallen vorgefertigt wurden: Baustellenhütten, modulare Elemente für Ausstellungen, Telefonkabinen usw.la fabrication de constructions préfabriquées principalement en métaux: baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

prefLabel

Herstellung von Konstruktionen, die hauptsächlich aus Metallen vorgefertigt wurden: Baustellenhütten, modulare Elemente für Ausstellungen, Telefonkabinen usw.

la fabrication de constructions préfabriquées principalement en métaux: baraques de chantier, éléments modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.

de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.

note

no official code

notation

2811003