Ziegelei, Herstellung von sonstiger Baukeramik aus gebranntem TonVervaardiging van dakpannen, bakstenen, tegels en overige producten voor de bouw van gebakken kleiFabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction

prefLabel

Ziegelei, Herstellung von sonstiger Baukeramik aus gebranntem Ton

Vervaardiging van dakpannen, bakstenen, tegels en overige producten voor de bouw van gebakken klei

Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction