Extraction de sable et de gravierWinning van zand en grindGewinnung von Kies und Sand

prefLabel

Extraction de sable et de gravier

Winning van zand en grind

Gewinnung von Kies und Sand

notation

1421