gemischter Anbau und Tierzucht, sofern der Umsatz einer dieser zwei Tätigkeiten nicht 2/3 des Gesamtumsatzes erreichtla culture associée à l'élevage de bétail, pour autant que le chiffre d'affaires d'une de ces deux activités n'atteigne pas les 2/3 du chiffre d'affaires total.teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt.

prefLabel

gemischter Anbau und Tierzucht, sofern der Umsatz einer dieser zwei Tätigkeiten nicht 2/3 des Gesamtumsatzes erreicht

la culture associée à l'élevage de bétail, pour autant que le chiffre d'affaires d'une de ces deux activités n'atteigne pas les 2/3 du chiffre d'affaires total.

teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt.

note

no official code

notation

0130001